Konsultacijos dėl tvarkingos buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo

- Konsultuojame, kaip teisingai apskaičiuoti darbuotojams darbo užmokestį, priedus, atostoginius, kitas Darbo kodekso reglamentuojamas išmokas;

- Konsultuojame kaip išskaičiuoti gyventojų pajamų, privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo mokesčius, kaip optimaliai ir teisingai pritaikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį; 

- Konsultuojame dėl lengvatų atliekant mokslinius tiriamuosius darbus, rengiant investicinį projektą ir kt. Norime, kad pasinaudotumėte visomis įstatymų suteiktomis galimybėmis sumažinti mokesčius; 

- Nors dauguma pridėtinės vertės mokesčio lengvatų panaikintos, tačiau dalis jų išliko. Taip pat liko nuostatos dėl PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų ir 0 PVM apmokestinamų prekių ir paslaugų. Įgyvendinkite visus įstatymų reikalavimus ir Jūs galėsite pasinaudoti nustatytomis lengvatomis; 

- Konsultuojame įmonių valdymo ir akcinio kapitalo formavimo klausimais; 

- Konsultuojame pridėtinės vertės, pelno, aplinkos taršos ir kitais mokesčių klausimais.